Historie a vznik muziky

 

Cimbálová muzika Slavičan vznikla na sklonku roku 2000. Její vznik byl vyvolán potřebou oživení folklorních tradic města Slavičína a jeho okolí. Z tohoto důvodu také řadu akcí sama iniciuje (např. odhalení pamětní desky primáši Jiřímu Košelkovi – červen 2001, Milanu Švrčinovi – září 2001 a Libuši Sušinové – Prosinec 2001).

Během své existence absolvovala muzika již desítky kvalitních vystoupení jak na domácí půdě, tak v zahraničí. K jejím nejzdařilejším akcím patří také účast zpěvačky Jarmily Šulákové na Valašském bále, který cimbálová muzika Slavičan pravidelně pořádá, vánoční koncert známé cimbalistky Zuzany Lapčíkové v roce 2004 a společná vystoupení se skupinou Hradišťan.

Cimbálová muzika Slavičan také doprovází dětský folklorní soubor Slavičánek, který vznikl při ZŠ Slavičín. Soubor se od začátku svého působení pravidelně se zúčastňuje přehlídek a soutěží, pořádanými v České republice, ale i v zahraničí, které jsou mnohdy ověnčeny mnoha úspěchy. Slavičánek se snaží seznamovat veřejnost, děti a mládež s co největším počtem lidových písní, tanců, říkadel a her z Valašska. V letošním roce 2006, slaví soubor Slavičánek 20. výročí od svého založení.